Εργαστήριο Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Επενδυτικής Ετοιμότητας για Νεοφυής Επιχειρήσεις (StartUps)

Συντάχθηκε στις .

Ένας επενδυτής συναντά startups και μοιράζεται μαζί τους τα μυστικά της επενδυτικής ετοιμότητας. Μάθε τί ζητά ένας επενδυτής και πώς χτίζεις μια επιχεiρηματική ιδέα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους. Χτίσε ενα μοντέλο ελκυστικό με προοπτικές χρηματοδότησης και ανάπτυξης. Ενα μοναδικό Εργαστήριο για πρώτη Φορά στην Αλεξανδρούπολη στα πλαίσια της θεματικής ημέρας για τις νεοφυής επιχειρήσεις στην Alexpo 2018. Τα εργαστήρια έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετοχών, βάση προτεραιότητας απο την ηλεκτρονική εκδοσή εισιτηρίων. Μπορείτε να εξασφαλίσετε την συμμετοχή σας δεσμεύοντας το εισιτήριο σας.

 

registration button

Εκτύπωση