Άρχισαν οι ετοιμασίες για την 18η Διεθνή έκθεση Alexpo2018

Συντάχθηκε στις .

Πρώτη εβδομάδα του Απριλίου και οι ετοιμασίες για την Διεθνή έκθεση βρίσκονται σε εξέλιξη. Η 18η Διεθνή Έκθεση εστιάζει στην καταναλωτική συνείδηση με κατεύθυνση την στήριξη της τοπικής αγοράς ως κεντρικό μήνυμα της διοργάνωσης. Η καταναλωτική συνείδηση αποτελεί μια παγκόσμια αναδυόμενη τάση που υπάγεται στο ευρύτερο πεδίο της Ηθικής Κατανάλωσης.

Εκτύπωση